Waitlist feature คืออะไร

แก้ไขเมื่อ วันศุกร์, 12 มกราคม เมื่อ 2:31 PM

ฟีเจอร์ ‘รอคิวลงทุน’ หรือ ‘Waitlist’ นี้จะปรากฎขึ้นเมื่อหลักทรัพย์ได้ระดมทุนครบ 100% ผู้สนใจลงทุนสามารถกดรอคิวลงทุนได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการจำกัดยอดการลงทุน


  • เมื่อมีการยกเลิกการลงทุนเกิดขึ้น ลำดับในการรับสิทธิ์ลงทุน จะไล่ตามลำดับการจองคิวในฟีเจอร์นี้ 
  • เมื่อถึงคิวรับสิทธิ์การลงทุนของท่าน ระบบจะสร้างคำสั่งลงทุนให้โดยอัตโนมัติ ตามจำนวนหรือที่ว่างที่มีในช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมแจ้งเตือนการชำระเงินผ่านอีเมล และ Mobile App Notification นักลงทุนจะต้องชำระเงินภายใน 12 ชั่วโมง มิฉะนั้นสิทธิ์ในการลงทุนของท่านจะหมดอายุ (expired) 

    หมายเหตุ: คุณอาจไม่ได้สิทธิ์ลงทุน หรือได้ยอดลงทุนไม่เต็มจำนวน ขึ้นอยู่กับที่ว่างและลำดับคิวการลงทุนของคุณ


นักลงทุนสามารถกดรอคิวลงทุนได้โดยขั้นตอนดังนี้ 


ขั้นตอนที่ 1: กดเลือกชื่อหุ้นกู้ที่ท่านต้องการลงทุน ที่หมวด ‘ลงทุน’

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อท่านอ่านรายละเอียดหุ้นกู้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วแล้ว กดปุ่ม ‘ลงทุน’


ขั้นตอนที่ 3: กด ‘ยอมรับข้อตกลง’ หลังจากที่ท่านได้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 4: กดปุ่ม ‘รอคิวลงทุน’ 

ขั้นตอนที่ 5: กดรหัส PIN 6 หลักของท่าน เพื่อยืนยัน ‘รอคิวลงทุน’ 

ขั้นตอนที่ 6: การยืนยัน ‘รอคิวลงทุน’ ของท่านสำเร็จ 

ข้อสังเกตุ : เมื่อถึงคิวการลงทุนของท่าน เราจะมีการแจ้งผ่าน Mobile App Notification (รูปกระดิ่งขวามือบน)

โดยท่านจะต้องทำการชำระเงินภายใน 12 ชั่วโมง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว