Waitlist feature คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Tue, 12 Sep 2023 เมื่อ 12:22 AM

Feature ‘Waitlist’ หรือ ‘รอคิวลงทุน’ นี้จะปรากฎขึ้น เมื่อหุ้นกู้ได้ระดมทุนครบ 100% 


  • สามารถกดจองคิวลงทุนผ่าน mobile application ได้เท่านั้น
  • นักลงทุน 1 ท่าน จะสามารถกดจองคิวลงทุน ได้จำนวน 50,000 บาทต่อหุ้นกู้
  • เมื่อมีการยกเลิกการลงทุนเกิดขึ้น ลำดับในการรับสิทธิ์ลงทุน จะไล่ตามลำดับการจองคิวในฟีเจอร์นี้ 
  • เมื่อถึงคิวรับสิทธิ์การลงทุนของท่าน ระบบจะสร้างคำสั่งลงทุนให้โดยอัตโนมัติ พร้อมแจ้งเตือนการชำระเงินผ่าน mobile app notification
  • นักลงทุนจะต้องชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมง มิฉะนั้นสิทธิ์ในการลงทุนของท่าน จะถูกยกเลิกโดยทันที 
  • การจองคิวในฟีเจอร์นี้ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ 48 ชั่วโมงสุดท้าย ก่อนวันปิดระดมทุน


ขั้นตอนที่ 1: กดเลือกชื่อหุ้นกู้ที่ท่านต้องการลงทุน ที่หมวด ‘ลงทุน’

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อท่านอ่านรายละเอียดหุ้นกู้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วแล้ว กดปุ่ม ‘ลงทุน’


ขั้นตอนที่ 3: กด ‘ยอมรับข้อตกลง’ หลังจากที่ท่านได้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 4: กดปุ่ม ‘รอคิวลงทุน’ 

ขั้นตอนที่ 5: กดรหัส PIN 6 หลักของท่าน เพื่อยืนยัน ‘รอคิวลงทุน’ 

ขั้นตอนที่ 6: การยืนยัน ‘รอคิวลงทุน’ ของท่านสำเร็จ 

ข้อสังเกตุ : เมื่อถึงคิวการลงทุนของท่าน เราจะมีการแจ้งผ่าน Mobile App Notification (รูปกระดิ่งขวามือบน)

โดยท่านจะต้องทำการชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว