จะเกิดอะไรขึ้น ในกรณีที่นักลงทุนเสียชีวิต

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 11:38 AM

การลงทุนในหุ้น/หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนับเป็นทรัพย์สินของผู้ถือในประเภทสินทรัพย์ปลอดหนี้สิน (กลุ่มเดียวกับหุ้น หุ้นกู้ ทอง ฯลฯ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ หุ้นกู้เสียชีวิต หากมีการทำพินัยกรรมก็จะได้รับตามพินัยกรรม แต่หากไม่ได้ทำพินัยกรรม ทรัพย์สินจะตกไปถึงทายาทโดยธรรม ตามสิทธิก่อนหลังตามกฎหมาย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว