เพียร์ พาวเวอร์ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทอย่างไร

แก้ไขเมื่อ วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน, 2023 เมื่อ 2:38 PM

เพียร์ พาวเวอร์ ประเมินผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

  • จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดมหาชน และเปิดดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
  • มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทยอย่างน้อย 1 คน (ถือหุ้นอย่างน้อย 20%) ที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อปี
  • มีการนำส่งงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในช่วง 3 ปีล่าสุด (รวมถึงปีปัจจุบัน)
  • กรรมการบริษัทต้องไม่อยู่หรือเคยอยู่ในสถานะล้มละลาย
  • ผ่านการตรวจสอบการฟอกเงินจากเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
  • ต้องไม่เป็นธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจซื้อมา-ขายไป


นอกจากนี้เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เพียร์ พาวเวอร์ มีการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสถานประกอบกิจการ และยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น   ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบประเมินเครดิตของเพียร์ พาวเวอร์ บริษัทจะถูกจัดลำดับความเสี่ยง ก่อนออกมาเป็นข้อเสนอสุดท้ายให้ผู้ประกอบการตัดสินใจต่อไป
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว