ไม่สามารถกดจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยระบบแจ้งว่า “ปิดรับการลงทุนจากนักลงทุนรายบุคคล” หมายความว่าอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Mon, 12 Dec 2022 เมื่อ 09:15 PM

ในการระดมทุนคราวด์ฟันดิง ธุรกิจสามารถระดมทุนจากนักลงทุนรายบุคคลได้ไม่เกินวงเงินรวม 40 ล้านบาท และไม่เกิน 20 ล้านบาทในรอบ 12 เดือนแรก ตามระเบียบของ ก.ล.ต.


หากท่านเป็นนักลงทุนรายบุคคล (retail investor) และไม่สามารถกดจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยระบบแจ้งว่า “ปิดรับการลงทุนจากนักลงทุนรายบุคคล” นั่นหมายความว่าบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนรายบุคคลครบตามวงเงินที่ ก.ล.ต. กำหนดข้างต้นแล้ว และต่อจากนี้บริษัทดังกล่าวสามารถรับเงินลงทุนจาก “นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ” ได้เท่านั้น


วงเงินนี้นับรวมการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงทุกตัวของบริษัท ไม่เฉพาะแต่หุ้นกู้ที่เปิดจองซื้อในครั้งปัจจุบันเท่านั้น


ตัวอย่าง 

บริษัท A ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงครั้งที่ 1 ได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนรายบุคคลทั้งหมด 25 ล้านบาท


ต่อมาอีก 2 เดือน บริษัท A ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงครั้งที่ 2 เป้าหมายระดมทุน 20 ล้านบาท แต่ในครั้งนี้ นักลงทุนรายบุคคลสามารถลงทุนได้รวม 15 ล้านบาทเท่านั้น เนื่องจากบริษัทเคยได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนรายบุคคลไปแล้ว 25 ล้านบาท และยังไม่ได้ชำระคืน ในการระดมทุนครั้งนี้จึงเหลือวงเงินที่จะรับได้จากนักลงทุนรายบุคคลเพียง 40 - 25 = 15 ล้านบาท ส่วนอีก 20 - 15 = 5 ล้านบาทต้องเป็นนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้นจึงสามารถลงทุนได้


ทำอย่างไรจึงจะลงทุนได้โดยไม่ติดข้อจำกัดด้านวงเงินนี้


นักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนด สามารถขอเปลี่ยนสถานะเป็น “นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ” ซึ่งจะสามารถลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้ทุกตัวโดยไม่มีข้อจำกัดด้านวงเงิน


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และวิธีการเปลี่ยนสถานะ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว