ไม่สามารถกดจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยระบบแจ้งว่า “ปิดรับการลงทุนจากนักลงทุนรายบุคคล” หมายความว่าอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Mon, 25 Mar 2024 เมื่อ 02:45 PM

ในการระดมทุนคราวด์ฟันดิง ธุรกิจสามารถระดมทุนจากนักลงทุนรายบุคคลได้ไม่เกินวงเงินรวม 50 ล้านบาท ตามระเบียบของ ก.ล.ต.


หากท่านเป็นนักลงทุนรายบุคคล (retail investor) และไม่สามารถกดจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยระบบแจ้งว่า “ปิดรับการลงทุนจากนักลงทุนรายบุคคล” นั่นหมายความว่าบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนรายบุคคลครบตามวงเงินที่ ก.ล.ต. กำหนดข้างต้นแล้ว และต่อจากนี้บริษัทดังกล่าวสามารถรับเงินลงทุนจาก “ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ” ได้เท่านั้น


วงเงินนี้นับรวมการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงทุกตัวของบริษัท ไม่เฉพาะแต่หุ้นกู้ที่เปิดจองซื้อในครั้งปัจจุบันเท่านั้นทำอย่างไรจึงจะลงทุนได้โดยไม่ติดข้อจำกัดด้านวงเงินนี้


นักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนด สามารถขอเปลี่ยนสถานะเป็น “ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ” ซึ่งจะสามารถลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้ทุกตัวโดยไม่มีข้อจำกัดด้านวงเงิน


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และวิธีการเปลี่ยนสถานะ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว