หลักทรัพย์อะไรสามารถใช้เป็นหลักประกันได้บ้าง

แก้ไขเมื่อ Fri, 03 Mar 2023 เมื่อ 09:48 AM

หลักทรัพย์ที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทั้งปลอดภาระ และยังไม่ปลอดภาระ 


กรณีระดมทุนผ่านหุ้นกู้ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน (Mortgage Bond)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว