เพียร์ พาวเวอร์ให้ความช่วยเหลือในการขายหุ้น/หุ้นกู้ อย่างไรบ้าง

แก้ไขเมื่อ Wed, 21 Sep 2022 เมื่อ 01:01 PM

เพียร์ พาวเวอร์จะช่วยผู้เสนอขายคราวด์ฟันดิงในการโปรโมทถึงนักลงทุนบนแพลตฟอร์ม ผ่านช่องทางไลน์ อีเมล และแอปพลิเคชั่นของเพียร์ พาวเวอร์ และในบางกรณี อาจมีการจัด Online Roadshow เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอและตอบคำถามจากนักลงทุนบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการโปรโมทในช่องทางสาธารณะบน Social media ของเพียร์ พาวเวอร์ด้วยเช่นกัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว