ใบหุ้นกู้ คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Wed, 01 Mar 2023 เมื่อ 08:14 PM

ใบหุ้นกู้เป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทนั้น ๆ และสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาคดีหากหุ้นกู้เกิดการผิดนัดชำระ เพียร์ พาวเวอร์จึงขอให้ท่านเก็บรักษาใบหุ้นกู้นี้ไว้


บทความที่เกี่ยวข้อง: นักลงทุนจะได้อะไรเป็นหลักฐานในการลงทุนบ้าง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว