นักลงทุนต้องเสียค่าธรรมเนียมในการลงทุนเท่าไหร่

แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 25 มีนาคม เมื่อ 2:02 PM

ค่าธรรมเนียมนักลงทุนสำหรับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงบนแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์จะคิดตามจริงเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่มีการกู้ยืมจริง

ที่ 1.25% ต่อปี ของยอดเงินต้นคงเหลือ


ค่าธรรมเนียมนักลงทุน =  เงินต้นคงเหลือ x (ค่าธรรมเนียมนักลงทุน/365) x จำนวนวันนับตั้งแต่กำหนดชำระครั้งล่าสุดถึงปัจจุบัน


ตัวอย่าง

  • จำนวนเงินลงทุน (บาท): 100,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี): 10%
  • ระยะเวลา (เดือน): 12 
  • รูปแบบการชำระเงิน: ทยอยชำระคืนเงินต้นซึ่งการคำนวนค่าธรรมเนียมนักลงทุนเป็นการคิดตามจำนวนวันรูปแบบเดียวกันกับการคำนวณดอกเบี้ย นักลงทุนสามารถตรวจสอบได้ง่าย และ เมื่อบริษัทผู้กู้ชำระเงินคืนก่อนครบกำหนด ค่าธรรมเนียมนักลงทุนของท่านจะลดลงตามจำนวนวันที่เท่ากันดังภาพ ท่านจะได้รับเงินคืนเพื่อนำไปลงทุนต่อเนื่องได้ทันที และมั่นใจได้ว่าไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเสียเปล่าสำหรับจำนวนวันที่ผู้กู้ชำระเงินคืนแล้ว


ตัวอย่าง

  • จำนวนเงินลงทุน (บาท): 100,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี): 10%
  • ระยะเวลา (วัน): 30 
  • รูปแบบการชำระเงิน: ชําระคืนเงินต้นทั้งจำนวนเมื่อครบอายุ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว