หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding bond) คืออะไร และทำงานอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Mon, 11 Sep 2023 เมื่อ 06:47 PM

การลงทุนในหุ้นคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding bond) ของเพียร์ พาวเวอร์ มีลักษณะคล้ายการลงทุนในหุ้นกู้เอกชน (corporate bond) เมื่อนักลงทุนซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง นักลงทุนจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ (issuer) โดยจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย

 

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของเพียร์ พาวเวอร์โดยมากจะจ่ายผลตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ทำให้นักลงทุนได้รับกระแสเงินสดสม่ำเสมอ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของหุ้นกู้ นักลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนจากบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ 


หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง แตกต่างจากหุ้นกู้เอกชนที่เสนอขายในตลาดทั่วไปดังนี้ 

- หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่มีการเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป แต่จะเสนอขายเฉพาะต่อนักลงทุนที่ได้เปิดบัญชีนักลงทุนกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เพียร์ พาวเวอร์ ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. เท่านั้น 


- บริษัทผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงส่วนมากไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทมหาชน แต่เป็นบริษัทเอกชนขนาดกลางหรือขนาดย่อม ดังนั้นการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจึงเป็นหนทางหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจเอกชนที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสการลงทุนในบริษัทที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วแต่ไม่ได้เปิดให้ลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ 


- ระยะเวลาการลงทุนของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมักสั้นกว่าหุ้นกู้เอกชนทั่วไป ดังนั้นหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจึงมีลักษณะยืดหยุ่นกว่า ทั้งนี้ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของเพียร์ พาวเวอร์มีระยะเวลาอยู่ที่ 1-36 เดือน 


- ปัจจุบันเพียร์ พาวเวอร์ยังไม่มีตลาดรองในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของเพียร์ พาวเวอร์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว