ธุรกิจลักษณะไหนมีโอกาสได้เครดิตเกรดสูง

แก้ไขเมื่อ Thu, 02 Mar 2023 เมื่อ 06:04 PM

  • ธุรกิจที่มีกระแสรายรับเข้าบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสได้เครดิตเกรดสูงกว่าธุรกิจที่รับงานเป็นโครงการ (project-based) หรือมีรายรับเข้ามาเป็นก้อน ๆ ไม่แน่ไม่นอน

  • ธุรกิจที่มีอำนาจต่อรองกับลูกค้าและคู่ค้าสูง เช่น สามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินกับคู่ค้าได้ด้วยตัวเอง หรือสามารถต่อรองให้ลูกค้าจ่ายเงินสดเป็นค่าสินค้า/บริการได้ก่อนจัดส่ง

  • ธุรกิจที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นรายรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

  • ธุรกิจที่มีฐานลูกค้าใหญ่และหลากหลาย มีโอกาสได้เครดิตเกรดสูงกว่าธุรกิจที่พึ่งพาลูกค้าเพียงกลุ่มเล็ก ๆ


ดังนั้น นักลงทุนจึงมีโอกาสเห็นบริษัทผู้กู้ที่มีตัวเลขขาดทุนในงบการเงิน แต่กลับได้เครดิตเกรดสูง เป็นเพราะบริษัทนั้น ๆ มีลักษณะเข้าเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้


ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจไม่แสดงอยู่ในเครดิตเกรด

การจัดอันดับเครดิตเกรดเป็นเพียงการประเมินความเสี่ยง แต่ไม่ได้หมายความว่า PeerPower จะสามารถบังคับหรือรับรองได้ว่าบริษัทผู้กู้จะชำระเงินตามกำหนด 


นอกจากนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยเครดิตเกรดเป็นการประเมินด้วยข้อมูลเท่าที่ PeerPower มีอยู่ ณ ช่วงเวลาประเมินเท่านั้น ดังนั้นสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป เช่น

  • ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไป

  • สถานการณ์คู่แข่งในตลาดเปลี่ยนไป

  • ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนไป

  • รูปแบบการขนส่งและความสามารถในการจัดขายจัดส่งเปลี่ยนไป


นักลงทุนควรอ่านหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละตัวเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้นั้น ๆ และประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว