เพียร์ พาวเวอร์มีหลักการประเมินเครดิต (Credit rating) อย่างไร

แก้ไขเมื่อ Tue, 21 Feb 2023 เมื่อ 05:03 PM

บริษัทผู้ขอระดมทุนจะถูกวิเคราะห์ผ่านระบบประเมินเครดิตโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเครดิตของเพียร์ พาวเวอร์  ซึ่งโมเดลดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของธุรกิจ และความน่าเชื่อถือทางเครดิตของบริษัท 

  • เครดิตเกรด A ดอกเบี้ย 9.25-12.20% ต่อปี
  • เครดิตเกรด B ดอกเบี้ย 12.85-14.50% ต่อปี
  • เครดิตเกรด C ดอกเบี้ย 14.65-16.60% ต่อปี
  • เครดิตเกรด D ดอกเบี้ย 17.45-20.65% ต่อปี
  • เครดิตเกรด HR(High Risk/ ความเสี่ยงสูง) ดอกเบี้ย 21.65 - 22.10% ต่อปี
  • เครดิตเกรด NR (Not Rated) : อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทที่ประเมินและระดมทุนในตลาด


หมายเหตุ: โมเดลประเมินเครดิต (Credit scoring model) เป็นส่วนหนึ่งที่ ก.ล.ต. ทำการตรวจสอบ เพื่อมอบ License การเป็นผู้ให้บริการคราวด์ฟันดิงในประเทศไทยกับเพียร์ พาวเวอร์


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว