การประเมินเครดิต (Credit Scoring) ของ เพียร์ พาวเวอร์ เป็นอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Wed, 20 Sep 2023 เมื่อ 04:55 PM

เพียร์ พาวเวอร์ มีระบบประเมินเครดิตบริษัทผู้ออกหุ้นกู้อย่างเข้มข้น ดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเครดิตของบริษัท การประเมินเครดิตจะพิจารณาจาก ประเภทธุรกิจ ประสบการณ์ในการประกอบกิจการ งบการเงิน ข้อมูลสินเชื่อ และประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น


เครดิตเกรดหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงในแพลตฟอร์ม ได้แก่

  • เครดิตเกรด A ดอกเบี้ย 9.25-12.20% ต่อปี

  • เครดิตเกรด B ดอกเบี้ย 12.85-14.50% ต่อปี

  • เครดิตเกรด C ดอกเบี้ย 14.65-16.60% ต่อปี

  • เครดิตเกรด D ดอกเบี้ย 17.45-20.65% ต่อปี

  • เครดิตเกรด HR(High Risk/ ความเสี่ยงสูง) ดอกเบี้ย 21.65 - 22.10% ต่อปี

  • เครดิตเกรด NR (Not Rated) : อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทที่ประเมินและระดมทุนในตลาด


หมายเหตุ สำหรับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ปรับโครงสร้างหนี้ ระบบจะแสดงผล R (Restructure) ในช่องอัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) 


โมเดลประเมินเครดิต (credit scoring model) เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและตรวจสอบโดย ก.ล.ต. และเป็นเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการคราวด์ฟันดิงในประเทศไทยของ เพียร์ พาวเวอร์


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว