หุ้นกู้อายุ 60 วัน ต่างจาก หุ้นกู้อายุ 2 เดือน อย่างไร?

แก้ไขเมื่อ Tue, 02 May 2023 เมื่อ 01:00 AM

หุ้นกู้ที่มีอายุหน่วย "วัน" จะมีวิธีการนับระยะเวลาที่แตกต่างกับ หุ้นกู้ที่มีอายุหน่วย "เดือน" 

  • หุ้นกู้อายุ 60 วัน - เริ่มนับจากวันที่หุ้นกู้ระดมทุนสำเร็จ ไปอีก 60 วัน (นับจำนวนวันตามที่ระบุ)
  • หุ้นกู้อายุ 2 เดือน - ยึด วันที่ ที่หุ้นกู้ระดมทุนสำเร็จ และบวกถัดไปอีก 2 เดือน (นับวันตามปฏิทินจริง)


ตัวอย่าง: หุ้นกู้ A และ หุ้นกู้ B ระดมทุนสำเร็จวันที่ 25 มกราคม 2566

  • หุ้นกู้ A อายุ 60 วัน - หุ้นกู้ A จะครบกำหนดในวันที่ 26 มีนาคม 2566 = จำนวนวันที่เกิดการกู้จริง 60 วัน
  • หุ้นกู้ B อายุ 2 เดือน - หุ้นกู้ B จะครบกำหนดในวันที่ 25 มีนาคม 2566 = จำนวนวันที่เกิดการกู้จริง 59 วันเช่นเดียวกับการทยอยชำระคืนเงิน ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้ ก ระดมทุนสำเร็จวันที่ 5 มกราคม

  • หากหุ้นกู้ ก ทยอยชำระรายเดือน เท่ากับหุ้นกู้จะชำระ ทุก ๆ วันที่ 5 ของทุกเดือน
  • หากหุ้นกู้ ก ทยอยชำระทุก 30 วัน เท่ากับหุ้นกู้จะนับทบ 30 วันจากวันที่ 5 มกราคมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบงวดชำระหมายเหตุ: วันที่หุ้นกู้ระดมทุนสำเร็จ = วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินระดมทุนบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว