รับผลตอบแทนตรงวัน (Same-day Repayment) คืออะไร ?

แก้ไขเมื่อ Mon, 11 Sep 2023 เมื่อ 10:24 PM

เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุน เพียร์ พาวเวอร์ ปรับให้นักลงทุนได้รับคืนเงินชำระหุ้นกู้ตรงวันตามที่ระบุในสัญญา 

การรับผลตอบแทนตรงวันทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนเร็วขึ้น ไม่ต้องรอวันทำการของธนาคาร 


ทั้งนี้ยอดการโอนผลตอบแทนสูงสุดอยู่ที่ 2,000,000 บาท/ครั้ง หากในรอบนั้นท่านได้รับผลตอบแทนมากกว่า 2,000,000 บาท 
ท่านจะได้รับการโอนมากกว่าหนึ่งครั้งจนครบยอด


ตัวอย่างเช่น 


นักลงทุน A ได้รับเงินคืนจากการลงทุน 2,500,000 บาท 

การโอนเงินจะแบ่งเป็น 2 ครั้งคือ 

ครั้งที่ 1 จำนวน 2 ล้านบาท

ครั้งที่ 2 จำนวน 5 แสนบาท 


หรือ


นักลงทุน B ได้รับเงินคืนจากการลงทุน 10,000,000 บาท 

การโอนเงินจะแบ่งเป็น 5 ครั้งคือ 

ครั้งที่ 1 จำนวน 2 ล้านบาท

ครั้งที่ 2 จำนวน 2 ล้านบาท 

ครั้งที่ 3 จำนวน 2 ล้านบาท

ครั้งที่ 4 จำนวน 2 ล้านบาท 

ครั้งที่ 5 จำนวน 2 ล้านบาท


ทั้งนี้ยอดเงินที่ได้จากการลงทุนจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารที่ท่านใช้สมัครเปิดบัญชีเข้ามาในตอนแรก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว