ลดต้น ลดดอก คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 11:35 AM

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของเพียร์ พาวเวอร์มีลักษณะการจ่ายดอกเบี้ยแบบลดต้น-ลดดอก หมายความว่านักลงทุนจะได้รับชำระคืนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยพร้อมกันในแต่ละงวด ทำให้ยอดเงินต้นคงค้างของนักลงทุนจะทยอยลดลงไปด้วย 


ข้อดีของหุ้นกู้แบบลดต้นลดดอก คือนักลงทุนสามารถนำเงินต้นที่ได้ทยอยรับคืนไปลงทุนต่อเนื่อง (reinvest) ได้ทุกเดือน และลดความเสี่ยงจากการรอรับเงินต้นคืนจากผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากทยอยได้รับเงินต้นคืนในแต่ละงวดด้วย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว