เพียร์ พาวเวอร์ มีตลาดรองสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นคราวด์ฟันดิงหรือไม่

แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน, 2022 เมื่อ 11:37 AM

ปัจจุบันหุ้นกู้ของเพียร์ พาวเวอร์ยังไม่มีตลาดรองที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ แต่หากนักลงทุนมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นกู้ นักลงทุนสามารถทำได้ด้วยการลงรายชื่อที่ด้านหลังของเอกสารใบหุ้นกู้ และ ผู้ที่จะมารับใบหุ้นกู้ต่อจากนักลงทุนจะต้องลงนามด้วยเช่นกัน จากนั้นนักลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อขอออกเอกสารใบหุ้นกู้ใหม่ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว