หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding bond) คืออะไร ต่างจาก หุ้นกู้ในตลาดอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Fri, 30 Sep 2022 เมื่อ 07:10 PM

การลงทุนในหุ้นคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding bond) ของเพียร์ พาวเวอร์มีลักษณะคล้ายการลงทุนในหุ้นกู้เอกชน (corporate bond) แต่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น 


เมื่อบริษัทออกหุ้นกู้ เท่ากับบริษัทได้กู้ยืมเงินจากนักลงทุนโดยมีระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยกำหนดตามสัญญา และเมื่อครบกำหนดหุ้นกู้ บริษัทจะต้องคืนเงินให้นักลงทุนพร้อมดอกเบี้ย 


หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง แตกต่างจากหุ้นกู้เอกชนที่เสนอขายในตลาดทั่วไปดังนี้ 

  • หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่มีการเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป แต่จะเสนอขายเฉพาะต่อนักลงทุนที่ได้เปิดบัญชีนักลงทุนกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เพียร์ พาวเวอร์ ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. เท่านั้น 
  • เงื่อนไขการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเหมาะสมกับบริษัทเอกชนขนาดกลางหรือขนาดย่อมมากกว่าการออกหุ้นกู้เอกชนในตลาดทั่วไป
  • ระยะเวลาหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมักสั้นกว่าหุ้นกู้เอกชนทั่วไป ดังนั้นหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจึงมีลักษณะยืดหยุ่นกว่า ทั้งนี้ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของเพียร์ พาวเวอร์มีระยะเวลาอยู่ที่ 1-36 เดือน 
  • ปัจจุบันเพียร์ พาวเวอร์ยังไม่มีตลาดรองในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว