ทำไมถึงมีหุ้นกู้บางบริษัทขึ้นระดมทุนบ่อย

แก้ไขเมื่อ Mon, 25 Sep 2023 เมื่อ 10:28 AM

เพียร์ พาวเวอร์ มีหุ้นกู้ประเภท Trade Financing Bond ซึ่งมีลักษณะเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน เพื่อช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กับธุรกิจ แทนที่ธุรกิจจะต้องกู้ระยะยาวในจำนวนมาก ก็สามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นได้บ่อย ๆ แทน ธุรกิจประเภทนี้มักเป็นธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป (trading) หรือเป็นผู้ผลิตที่อาจมียอดคำสั่งซื้อขึ้นลงแต่ละช่วงไม่เท่ากัน ทำให้ยากต่อการจัดสรรเงินทุน ธรรมชาติของธุรกิจลักษณะนี้ต้องการเงินหมุนจำนวนมาก แต่มักสามารถชำระเงินคืนได้ภายในไม่กี่เดือนเมื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้เสร็จสิ้น 


เพิ่มความมั่นใจในความสามารถการชำระหนี้ของผู้กู้ 


ข้อดีของหุ้นกู้ระยะสั้นแบบ Trade Financing Bond สำหรับนักลงทุนคือ ช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าผู้กู้จะมีความสามารถในการชำระหนี้ เนื่องจากวงเงินจะพิจารณาตามคำสั่งซื้อที่ธุรกิจได้รับ และระยะกู้ยืมสั้นตามที่ใช้จริง หากธุรกิจไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ก็จะส่งผลต่อการพิจารณาออกหุ้นกู้ครั้งถัดไป จึงนับว่าช่วยลดความเสี่ยงได้ เมื่อเทียบกับการที่นักลงทุนจะต้องลงเงินไปกับหุ้นกู้มูลค่าสูงระยะยาวในคราวเดียว 


นอกจากนี้ เพียร์ พาวเวอร์ ยังมีข้อกำหนดในการพิจารณาผลประกอบการของธุรกิจที่ออกหุ้นกู้ประเภท Trade Financing Bond เป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความสามารถการชำระหนี้ให้มั่นใจยิ่งขึ้น 


ดังนั้น หากนักลงทุนเห็นหุ้นกู้ของบางบริษัทเปิดระดมทุนประเภท “Trade Financing Bond” บ่อย ๆ ก็ไม่ต้องตกใจ เพราะนั่นแปลว่าบริษัทยังมียอดคำสั่งซื้อเข้ามาอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ควรอ่านหนังสือชี้ชวน (prospectus) ของหุ้นกู้แต่ละตัวเพื่อศึกษารายละเอียดก่อนลงทุน 


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Trade Financing Bond

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว