เพียร์ พาวเวอร์ มีขั้นตอนการประเมินผู้ออกหุ้น/ หุ้นกู้อย่างไร

แก้ไขเมื่อ Tue, 06 Sep 2022 เมื่อ 10:22 AM

เพียร์ พาวเวอร์ ประเมินผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 


1. วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และลักษณะธุรกิจ 

2. วิเคราะห์งบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัท 

3. วิเคราะห์การหมุนเวียนกระแสเงินสดของบริษัทและผู้ถือหุ้นหลัก 

4. วิเคราะห์พฤติกรรมการชำระหนี้ในอดีตของบริษัทและผู้ถือหุ้นหลัก 


นอกจากนี้ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เพียร์ พาวเวอร์ มีการตรวจสอบสถานประกอบกิจการในสถานที่จริง และ

ยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น   


ข้อมูลทั้งหมดจะนำเข้าสู่ระบบประเมินเครดิตของเพียร์ พาวเวอร์ และมีการจัดลำดับความเสี่ยง ก่อนนำเข้าสู่แพลตฟอร์มเพื่อให้

นักลงทุนได้ลงทุน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว