หุ้นคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding equity) คืออะไร และทำงานอย่างไร

แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 19 กันยายน, 2022 เมื่อ 4:15 PM

หุ้นคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding equity) เป็นช่องทางให้บริษัทใหม่ ๆ ที่กำลังเติบโตสามารถระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไปได้ 

เพียร์ พาวเวอร์มีหลักเกณฑ์คัดเลือกบริษัทที่จะออกหุ้นคราวด์ฟันดิงอย่างเข้มข้น โดยบริษัทเหล่านี้ต้องมีผลการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ และมีประวัติการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาด   


หุ้นคราวด์ฟันดิงของเพียร์ พาวเวอร์มีลักษณะใกล้เคียงกับหุ้นที่นักลงทุนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อนักลงทุนซื้อหุ้นคราวด์ฟันดิง เท่ากับท่านได้ร่วมเป็นเจ้าของบริษัทที่ออกหุ้นคราวด์ฟันดิง (issuer) ส่วนหนึ่งตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่ 


หุ้นคราวด์ฟันดิงต่างจากหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงตรงที่จะไม่มีกำหนดการจ่ายผลตอบแทนหรือเงินชำระคืน แต่นักลงทุนจะสามารถทำกำไรจากการลงทุนหุ้นคราวด์ฟันดิงได้ด้วยการขายหุ้นในราคาสูงขึ้นเมื่อมีโอกาส เช่น เมื่อบริษัทผู้ออกหุ้นได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก (IPO)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว