Lock up period คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Fri, 12 Jan 2024 เมื่อ 11:40 AM

Lock-up Period คือ ช่วง 2 วันสุดท้าย หรือ 48 ชั่วโมงก่อนปิดระดมทุน ในช่วงนี้นักลงทุนที่ทำการชำระเงินสำเร็จแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งลงทุนได้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว