Lock up period คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 11:01 AM

เพียร์ พาวเวอร์แบ่งช่วงเวลาการลงทุนเป็น 2 ช่วง คือ 

1. Cooling off period  

ช่วงเวลานับตั้งแต่วันที่ท่านกดจองซื้อหุ้นกู้ โดยท่านจะยังคงสามารถยกเลิกการจองซื้อได้


2. Lock-up Period

ช่วง 2 วันสุดท้าย หรือ 48 ชั่วโมงก่อนปิดระดมทุน ในช่วงนี้นักลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้และกดลงทุนใด ๆ เพิ่มเติมได้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว