สัดส่วนพอร์ตการลงทุนของ เพียร์ พาวเวอร์ คืออะไร ?

แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 4 ธันวาคม, 2023 เมื่อ 9:34 AM

สัดส่วนพอร์ตการลงทุนของ เพียร์ พาวเวอร์  คือ เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือของหุ้นกู้ที่ระดมทุนในแพลตฟอร์ม โดยจะคำนวณจาก

  1. หุ้นกู้ที่มีสถานะปกติ 

  2. หุ้นกู้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ และมีสถานะปกติ
    หมายเหตุ: เมื่อมีการชำระล่าช้าเกินกำหนด 30 วัน จะไม่นับรวมเงินต้นของงวดชำระนั้น ๆ


นักลงทุนในแพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนพอร์ตการลงทุนของ เพียร์ พาวเวอร์ ได้จากแถบแบนเนอร์ ในโมบาย แอปพลิเคชั่น เข้าสู่ระบบได้ที่นี่ (คลิก)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว