เพียร์ พาวเวอร์ จัดอันดับเครดิตเกรดหุ้นกู้อย่างไร

แก้ไขเมื่อ Thu, 19 Oct 2023 เมื่อ 04:21 PM

ผู้เชี่ยวชาญของ เพียร์ พาวเวอร์ ใช้โมเดลประเมินความเสี่ยงที่พิจารณา 2 ปัจจัยหลักของบริษัทผู้กู้ นั่นคือ

  1. ความสามารถในการชำระหนี้

  2. ความตั้งใจในการชำระหนี้


โดยในการพิจารณาสภาพทางการเงินของบริษัทผู้กู้นั้น นอกจากผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน เช่น ตัวเลขรายรับ และผลกำไรแล้ว เรายังตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินในช่วงล่าสุดของบริษัทด้วย เพื่อให้ได้ภาพรวมทางการเงินของบริษัทแบบล่าสุด


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว